Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Zalewo

Miejsce pracy: Zalewo

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę techniczną i opiekę nad maszynami produkcyjnymi,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
 • Opracowywanie i wdrażanie instrukcji zgodnie z przepisami BHP dotyczących montażu, uruchomienia, obsługi diagnostyki maszyn i urządzeń w zakładzie,
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji dokumentacji technicznej,
 • Udział w audytach, inspekcjach oraz w komisjach odbioru technicznego i przekazywanie do eksploatacji środków trwałych,
 • Utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności urządzeń technologicznych,
 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń według ustalonych harmonogramów
 • Współpracuje z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń,

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego lub wyższe techniczne o profilu elektryka, elektromechanika, automatyka.
 • Doświadczenia w branży produkcyjnej,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz instrukcji i schematów
 • Umiejętność analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • Umiejętność pracy  w zespole,
 • Samodzielności, odpowiedzialności, rzetelności oraz zaangażowania w wykonywaną pracę.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Wynagrodzenie stałe oraz premię uzależnioną od wyników pracy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIOFEED Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy; 83-130 Pelplin, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450, REGON: 220596376 NIP: 5932524603, kapitał zakładowy: 360 500,00 ZŁ, zawartych w CV na potrzeby:

obecnego

przyszłych procesów rekrutacji

Chcesz z nami pracować?

Wyślij swoje CV na adres biuro@biofeed.pl