Produkty dla gołębi

Dzięki dużemu doświadczeniu naszych technologów oraz współpracy z hodowcami możemy zaoferować innowacyjne i doskonale zbilansowane karmy dla gołębi. Wiedza zdobyta przy produkcji pasz daje nam możliwość przygotowania składu, który idealnie wykorzystuje naturalny potencjał ptaków, jednocześnie chroni je od chorób i gwarantuje właściwy rozwój.

W sprawie zakupu produktów przeznaczonych dla gołębi prosimy
o kontakt pod numerem 887-070-013.

BIOFEED