Podlaskie

Tomasz Palak

Kierownik rejonu

tel: 668 447 768

e-mail: t.palak@biofeed.pl

Marian Niesłuchowski

Doradca ds. bydła

tel: 887 070 089

e-mail: m.niesluchowski@biofeed.pl

Paweł Bartłomiejczuk

Doradca ds. bydła

tel: 887 070 092

e-mail: p.bartlomiejczuk@biofeed.pl

Janusz Nagolski

Doradca ds. bydła

tel: 501 081 036

e-mail: j.nagolski@biofeed.pl

Kamil Powojski

Doradca ds. bydła

tel: 887 070 148

e-mail: k.powojski@biofeed.pl

BIOFEED