BF Micro Dry z atestem PZH

06 września 2019

Celem BioFeed jest dostarczanie hodowcom nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie żywienia i szeroko pojętej hodowli. Dlatego uruchomiliśmy produkcję innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt – BF MicroDry. Preparat ten otrzymał atest Państwowego Zakładu Higieny.

BF MicroDry to innowacyjny środek do zastosowania w obiektach zootechnicznych. Cechuje się wysoką skutecznością działania najważniejszych czynników warunkujących środowisko bytowania zwierząt hodowlanych. Wyrób ten uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, pod warunkiem użytkowania zgodnie przeznaczeniem i zalecieniami podanymi w etykiecie lub instrukcji. Numer atestu 3635.

Innowacyjny produkt powstał w oparciu o szereg badań laboratoryjnych. Przeprowadzone prace badawczo – rozwojowe, potwierdziły jego wyższą skuteczność w działaniu, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Efektem działania preparatu jest poprawa warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach gospodarskich oraz hamowanie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, a także zasiedlanie otoczenia zwierząt, korzystnymi z punktu widzenia zdrowotności i produkcyjności, bakteriami fermentacji mlekowej. Wszystkie zastosowane w produkcie składniki mogą być i są stosowane również jako składnik dodatków paszowych, z tego względu po pobraniu preparatu z podłoża (co często ma miejsce w praktyce) będą miały również bezpośredni, korzystny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego i status zdrowotny zwierząt.

Wprowadzenie produktu jest efektem realizacji projektu pn.: ,,Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt”., nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00- 0612/16.