BioFeed – projekty dofinansowane z funduszy

06 września 2018

Jesteśmy pasjonatami żywienia, naszym celem jest dostarczanie klientom innowacyjnych i skutecznych produktów. Teraz możemy rozwijać naszą ofertę dzięki dofinansowaniom z Funduszy Europejskich.

Firma BioFeed otrzymała dwa dofinansowania. Jedno z nich umożliwi nam otwarcie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego, które będzie opracowywało innowacyjne rozwiązania z dziedziny żywienia zwierząt. Kolejne dofinansowanie umożliwi prace nad innowacyjnym preparatem bioaktywnym podłożowym dla zwierząt.

O postępach prac nad projektami będziemy informowali na naszej stronie. Poniżej szczegóły projektów i kwoty dofinansowania.

Spółka pozyskał dofinansowanie w ramach programu pod nazwą wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w kwocie 2913067 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy na rozbudowę Zakładu produkcyjnego w Zalewie. Projekt jest nadzorowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.