BioFeed z certyfikatem VLOG

10 sierpnia 2018

BioFeed uzyskał certyfikat niemieckiej organizacji VLOG. Dla hodowców oznacza to jeszcze większą pewność produktu oraz ułatwienia w kontaktach z mleczarniami.

Certyfikat VLOG daje gwarancje że produkowana pasza nie zawiera składników genetycznie modyfikowanych i ma pozwolić konsumentowi na dokonanie świadomego wyboru. Certyfikacja była poprzedzona kontrolą zakładu i objęła swym zakresem wszystkie produkty wytwarzane dla bydła. Dokument oznacza iż produkcja w BioFeed jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami jakości bez udziału organizmów genetycznie modyfikowanych. Hodowcy mogą mieć pewność iż otrzymują czysty i bezpieczny produkt opracowany z wyselekcjonowanych składników. Wielu producentów mleka traktuje preferencyjnie hodowców, kupujących paszę od producentów z certyfikatem VLOG. Zaświadcza on o tym iż do produkcji pasz nie były używane komponenty GMO. Kopię certyfikatu hodowcy mogą otrzymać u przedstawicieli BioFeed.