Innowacyjne produkty dzięki dotacjom.

10 maja 2018

Jak zadbać o zdrowotność zwierząt i wyniki hodowlane? Ważnym elementem jest dbałość o czystość pomieszczeń gospodarskich.

Mając to na uwadze firma BioFeed już wkrótce zaoferuje hodowcom nowy preparat podłożowy. Wszystko dzięki realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, w wyniku której możliwe będzie rozpoczęcie produkcji środka agrotechnicznego tj. preparatu osuszająco – dezynfekującego do zastosowania w obiektach zootechnicznych.

Efektem będzie nowa metoda poprawy stanu higienicznego oraz zdrowotnego zwierząt użytkowych i gospodarstw hodowlanych.

Wartość projektu: 9 950 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 970 000,00 zł