Nowy preparat osuszająco-bakteriostatyczny od BioFeed!

20 lutego 2019

Naszym celem jest dostarczanie hodowcom nowoczesnych rozwiązań dla hodowli. Dlatego uruchamiamy produkcję innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt!

 

W wyniku realizacji projektu, pod nazwą.:, ,,Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt”, nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0612/16 firma Biofeed Sp. z o.o. wprowadziła na rynek BF MicroDry. To innowacyjny środek agrotechniczny- preparat osuszająco-bakteriostatyczny do zastosowania w obiektach zootechnicznych. Cechuje się wysoką skutecznością działania najważniejszych czynników warunkujących środowisko bytowania zwierząt hodowlanych tj: : znaczne spadki wilgotności, temperatury, ph ściółki, stężenia amoniaku.

Stosowanie produktu poprawi warunki bytowania zwierząt wpływając na ich kondycję. Pomoże rozwiązać:

* problemy ze zdrowotnością racic, kopyt,
* problemy ze słabym statusem immunologicznym nowo narodzonych prosiąt,
* zła jakość ściółki, np. zbyt wilgotna , porażona grzybami,
* problemy z zapaleniami wymion krów, wzrost poziomu komórek somatycznych w mleku,
* podwyższona lepkość odchodów u drobiu,
* problem z osuszaniem miejsc pod linią pojenia,
* problem z szeroko pojętym dobrostanem zwierząt

Innowacyjny produkt powstał w oparciu o szereg badań laboratoryjnych. Przeprowadzone prace badawczo – rozwojowe, potwierdziły jego wyższą skuteczność w działaniu, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Efektem działania preparatu jest poprawa warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach gospodarskich oraz hamowanie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów oraz zasiedlanie otoczenia zwierząt korzystnymi, z punktu widzenia zdrowotności i produkcyjności, bakteriami fermentacji mlekowej. Wszystkie zastosowane w produkcie składniki mogą być i są stosowane również jako składnik dodatków paszowych, z tego względu po pobraniu preparatu z podłoża (co często ma miejsce w praktyce) będą miały również bezpośredni, korzystny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego i status zdrowotny zwierząt.