Pracownik produkcyjny – produkcja preparatu bioaktywnego podłożowego

Zalewo

Miejsce pracy: WYTWÓRNIA PASZ Biofeed Sp. z o.o.   Zalewo

PRACOWNIK PRODUKCYJNY –  produkcja preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt

Ilość etatów: 2

Opis stanowiska – zakres obowiązków

 • produkcja preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt
 • odpowiedzialność za realizację ilościową i jakościową preparatu
 • nadzór nad terminową realizacją planów produkcyjnych
 • raportowanie na bieżąco sytuacji na produkcji
 • organizacji pracy, metod produkcji, optymalne wykorzystanie zasobów
 • kontrola bieżącej produkcji
 • współpracę z zespołem i bieżące rozwiązywanie problemów wynikłych w trakcie procesu produkcyjnego

Wymagania:

 •  wykształcenie średnie techniczne
 • umiejętność obsługi linii produkcyjnej pasz
 • dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • wynagrodzenie zasadnicze od 2600 brutto plus premia uznaniowa
 • stabilne warunki pracy
 • ciekawa praca w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

Oferta pracy skierowana jest do osób nastawionych na rozwój i gotowych do zaangażowania w powierzone obowiązki dla mężczyzn jak i dla kobiet.

CV proszę wysłać na adres:  kadry@biofeed.pl

Kontakt telefoniczny: Sławomir Fertykowski 887 070 123

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BIOFEED Sp z.o.o z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy, 83-130 Pelplin w celu realizacji procesu rekrutacji..

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BIOFEED Sp z.o.o z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy, 83-130 Pelplin w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

  INFORMACJE DO OGŁOSZENIA:

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów którzy nie wyrazili na to zgody nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Uwzględniając fakt iż w ramach procedury naboru wykorzystuje się dane osobowe BIOFEED Sp. z o.o. (z siedzibą na ul. Jesionowej 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin, ) niniejszym informuje Państwa o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych: (i) Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOFEED Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Jesionowej 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin zwana dalej „Administrator”; (ii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED Sp. z o.o. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO  w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy której stroną jest osoba, a której dane dotyczą, i/lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (iii) Zakres przetwarzanych danych: dane niezbędne do przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o pracę; (iv) Dane zbierane są w celu: przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o prace; (v) Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przeprowadzenia naboru; (vi)dane będą przechowywane przez okres w/w, (chyba że ich dłuższa retencja wynika z wypełnienia  obowiązku  prawnego  Administratora  (np.  wynikającego  z  przepisów podatkowych lub rachunkowych); (vii) dane nie będą profilowane automatycznie; (vii) Dane nie będą przekazywane zagranicę w tym do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:  (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu,  (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z pracownikiem Biofeed sp. z o.o., lub poprzez e-mail: iod@biofeed.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną z BIOFEED Sp. z o.o. na adres ul. Jesionowa 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin.

Chcesz z nami pracować?

Wyślij swoje CV na adres kadry@biofeed.pl