W swoich działaniach BIOFEED dba o lokalną społeczność, skupioną wokół wytwórni, ale również w szerszym kontekście. Głęboko wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać znacznie więcej, dlatego chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy, które pozwalają nam pozytywnie zaistnieć w życiu społeczeństwa.
Podobnie było w przypadku pomocy przy zakupie wozu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach. Z przyjemnością dołożyliśmy swoją cegiełkę, kiedy z inicjatywy naszego długoletniego klienta hodowcy drobiu – Adriana Popela z Bieńkowic, będącego członkiem wspomnianej jednostki, zwrócono się do nas z prośbą o wsparcie finansowe. Mamy nadzieję, że nowy zakup będzie służył jak najdłużej!