PREPARAT OSZUSZAJĄCY DLA MŁODYCH ZWIERZĄT DRY JUNIOR

DRY JUNIOR jest produktem osuszający, którego skład wyznaczyliśmy dzięki realizacji prac B+R. Jego zadaniem jest stworzenie takich warunków, które ograniczą tempo spadku temperatury ciała zwierząt tuż po ich urodzeniu, natomiast jego właściwości pozwolą znacząco poprawić parametry ściółki (podłoża). Jego zastosowanie ma bezpośredni wpływ na poprawę dobrostanu zwierząt.

Preparat DRY JUNIOR powstał w wyniku realizacji projektu, pn. „Wzrost konkurencyjności firmy BIOFEED poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej opartej o wyniki prac B+R” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dry Junior to preparat osuszający, stosowany wobec młodych zwierząt do osuszania ściółki (poprawa parametrów bytowych) i skóry. Przeprowadzone prace B+R pozwoliły potwierdzić, że nasz produkt osiąga niższą temperaturę powierzchni i głębokiej warstwy ściółki, zmniejsza jej wilgotność, zmniejsza zawartość amoniaku w powietrzu, a także zwiększa temperaturę zwierząt.
Skład preparatu jest oparty o składniki: Glinokrzemiany i ziemia okrzemkowa. Składnikiem nowego produktu są glinokrzemiany, które z punktu widzenia zoohigienicznego charakteryzują się bardzo korzystnymi właściwościami, zwiększają przede wszystkim możliwości sorpcyjne preparatu osuszającego i materiału ściółkowego (efekt osuszający).

Korzyści.

  • osuszenie ciała młodych zwierząt
  • poprawa krążenie krwi
  • zmniejszenie wilgotności ściółki i powietrza, co poprawi warunki odchowu zwierząt oraz ograniczy produkcję szkodliwych gazów
Wyciągi z rośliny Quilaja saponaria (Mydłodrzew Właściwy) i Spirea Ulmaria (Wiązówka Błotna) W składzie produktu zastosujemy preparaty zawierające wyciągi z rośliny Quilaja saponaria (Mydłodrzew Właściwy). Występujące w tych dodatkach saponiny zmniejszają m.in. aktywność ureazy, enzymu, który powoduje uwalnianie amoniaku ze związków azotowych. W efekcie w pomieszczeniach gospodarskich obserwuje się istotny spadek poziomu amoniaku i innych szkodliwych gazów.
Korzyści – ograniczenie produkcji amoniaku i innych szkodliwych gazów w ściółce. Korzystne oddziaływanie na układ oddechowy i łagodzenie procesów zapalnych.

Kultury bakterii fermentacji mlekowej (LAB) W składzie produktu zastosujemy także kultury bakterii fermentacji mlekowej (LAB), które zasiedlają środowisko zwierząt korzystnymi z punktu widzenia zdrowia zwierząt mikroorganizmami.
Korzyści – zasiedlanie środowiska zwierząt korzystnymi z punktu widzenia zdrowia mikroorganizmami, ograniczenie produkcji amoniaku i innych szkodliwych gazów w ściółce.

Preparat DRY JUNIOR powstał w wyniku realizacji projektu, pn. „Wzrost konkurencyjności firmy BIOFEED poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej opartej o wyniki prac B+R” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83–130 Pelplin
KRS: 0000305450
NIP: 5932524603
REGON: 220596376

☎️ +48 89 758 81 48
✉️ biuro@biofeed.pl
Infolinia 8:00-16:00

Strategia podatkowa 2020
Strategia podatkowa 2021
Strategia podatkowa 2022

BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 401 000 zł.

Informacja dotycząca danych osobowych: kliknij tutaj

🟢 DZIAŁ BYDŁA
Adam Korzeniewski
a.korzeniewski@biofeed.pl
+48 887 070 358

🟢 DZIAŁ TRZODY
Mariusz Kłos
m.klos@biofeed.pl
+48 887 070 289

🟢 DZIAŁ DROBIU
Tomasz Barber
t.barber@biofeed.pl
+48 722 070 190

🟢 DZIAŁ GOŁĘBIE
Dariusz Mostowik
d.mostowik@biofeed.pl
+48 887 070 013

🟢 DZIAŁ KONIE
Beata Kwapisiewicz
b.kwapisiewicz@biofeed.pl
+48 887 070 145

🟢 DZIAŁ ZOO
Jakub Sadowski
j.sadowski@biofeed.pl
+48 887 070 095
Mariusz Kasprowicz
m.kasprowicz@biofeed.pl
+48 887 079 115

🟢 DZIAŁ VET SCIENCE
Maciej Reimus
m.reimus@biofeed.pl
+48 509 838 928

🟢 DZIAŁ HF DODATKI
Krzysztof Bukowski
k.bukowski@biofeed.pl
+48 887 043 470

🟢 DZIAŁ ZAKUPU SUROWCÓW MASOWYCH
Adriana Sokołowska
adriana.sokolowska@biofeed.pl
+48 887 070 051

🟢 DZIAŁ ZAKUPU SUROWCÓW MIKRO
Anna Marszałek
a.marszalek@biofeed.pl
+48 887 070 184

🟢 DZIAŁ NALEŻNOŚCI
Łukasz Gruza
l.gruza@biofeed.pl
+48 722 070 189

🟢 DZIAŁ MARKETINGU
Maciej Wernicki
marketing@biofeed.pl

🟢 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Joanna Giedych
j.giedych@biofeed.pl
+48 887 070 022

🟢 DZIAŁ FLOTY
Iwona Okońska
i.okonska@biofeed.pl
+48 887 070 198

🟢 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ I LOGISTYKI
Joanna Sokołowska
j.sokolowska@biofeed.pl
+48 722 070 124

🟢 DZIAŁ IT
Przemysław Lemaniak
p.lemaniak@biofeed.pl
+48 502 005 582

🟢 DZIAŁ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I CONTROLLINGU
Karolina Gut
k.gut@biofeed.pl
+48 887 070 126

Lokalizacje:

Rajkowy: ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin
Zalewo: ul. Kilińskiego 8A, 14-230 Zalewo
Kulice: ul. Szkolna 3, 83-130 Pelplin
Blok Dobryszyce: ul. Dobryszycka 22, 97-505 Dobryszyce
Pasłęk: ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk
Gdańsk: ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk