Preparat podłożowy dla zwierząt hodowlanych BF MicroDry

Innowacyjny i opatentowany preparat do suchej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich o właściwościach bakteriobójczych i drożdżakobójczych.

Szereg testów laboratoryjnych pozwolił na ustalenie optymalnej dawki a przeprowadzone w dalszej kolejności próby w obiektach inwentarskich potwierdziły wysoką skuteczność BF MicroDry m.in. przeciw: Escherichia coli, Salmonella enteric, Staphylococcus aureus, Streptococcus enteric, Proteus vulgaris, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa.

Innowacyjny i opatentowany preparat do suchej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich o właściwościach bakteriobójczych i drożdżakobójczych.

BF MicroDry powstał w odpowiedzi na potrzeby hodowców związane między innymi z:
 • statusem immunologicznym nowo narodzonych prosiąt,
 • ze zdrowotnością racic/kopyt,
 • jakością ściółki, (np. zbyt wilgotna , porażona grzybami,
 • problemami z zapaleniami wymion u krów i wzrostem poziomu komórek somatycznych w mleku,
 • podwyższoną lepkością odchodów u drobiu,
 • z osuszaniem miejsc pod linią pojenia,
 • poprawą szeroko pojętego dobrostanu zwierząt.
 • Działanie udowodnione naukowo.

  Szereg testów laboratoryjnych pozwolił na ustalenie optymalnej dawki a przeprowadzone w dalszej kolejności próby w obiektach inwentarskich potwierdziły wysoką skuteczność BF MicroDry m.in. przeciw: Escherichia coli, Salmonella enteric, Staphylococcus aureus, Streptococcus enteric, Proteus vulgaris, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa.
  Wyselekcjonowane składniki.

  Wyciągi z rośliny Yucca Schidigera. Występujące w tych dodatkach saponiny zmniejszają m.in. aktywność ureazy, enzymu który powoduje uwalnianie amoniaku ze związków azotowych. W efekcie w pomieszczeniach gospodarskich obserwuje się istotny spadek poziomu amoniaku i innych szkodliwych gazów.
  Kultury bakterii fermentacji mlekowej (Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidium), które zasiedlają środowisko mikroorganizmami korzystnymi z punktu widzenia zdrowia zwierząt. Zastosowane w produkcie szczepy bakterii fermentacji mlekowej wykazują działanie detoksykacyjne oraz zmniejszają produkcję toksycznych amin i amoniaku.
  Specyficzne glinokrzemiany o silnych właściwościach wiązania wody i toksyn. Ich osuszające działanie powoduje zmniejszenie zawartości wilgotności a tym samym ograniczenie możliwości rozwoju mikroflory.
  Kwas mlekowy – ma właściwości zakwaszające, buforujące, chelatujące i wspomagające działanie antyoksydantów. Obniża pH środowiska, przez co hamuje wzrost bakterii patogennych (m.in. Campylobacter jejuni, E.coli , Salmonella spp., Listeria monocytegenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) i stymuluje rozwój pożądanych mikroorganizmów.

  Bezpieczeństwo stosowania.
  Wszystkie zastosowane w produkcie składniki mogą być i są stosowane jako dodatki paszowe. Pobranie preparatu z podłoża przez zwierzęta (co często ma miejsce w praktyce) nie tylko nie jest szkodliwe, ale wpływa korzystnie na funkcje przewodu pokarmowego zwierząt.
  Produkt przyjazny dla środowiska.
  Zastosowane naturalnych składników mineralnych i organicznych, wysoka skuteczność przy stosunkowo niewielkich dawkach oraz brak szkodliwości dla zwierząt pozwalają opisać BF MicroDry jako produkt przyjazny dla środowiska naturalnego.

  Pozwolenie nr PL/2022/0526/SA na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego BF MicroDry zgodnie z zaakceptowaną charakterystyką produktu biobójczego stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.

  W wyniku realizacji projektu, pn. „Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt”, nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0612/16 firma Biofeed Sp. z o.o. na rynek wprowadziła BF MicroDry innowacyjny środek agrotechniczny- preparat bioaktywny do zastosowania w obiektach zootechnicznych, cechujący się wysoką skutecznością działania najważniejszych czynników warunkujących środowisko bytowania zwierząt hodowlanych tj. : znaczne spadki wilgotności, temperatury, ph ściółki, stężenia amoniaku.

  BIOFEED Sp. z o.o.
  83–130 Pelplin, Rajkowy
  ul. Jesionowa 28

  ☎️ +48 89 758 81 48
  ✉️ biuro@biofeed.pl
  Infolinia 8:00-16:00

  KRS: 0000305450
  NIP: 5932524603
  REGON: 220596376

  Strategia podatkowa BIOFEED

  BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 401 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  Informacja dotycząca danych osobowych: kliknij tutaj

  🟢 DZIAŁ BYDŁA
  Adam Korzeniewski
  a.korzeniewski@biofeed.pl
  +48 887 070 358

  🟢 DZIAŁ TRZODY
  Tomasz Piórek
  t.piorek@biofeed.pl
  +48 725 202 180

  🟢 DZIAŁ DROBIU
  Tomasz Barber
  t.barber@biofeed.pl
  +48 722 070 190

  🟢 DZIAŁ GOŁĘBIE
  Dariusz Mostowik
  d.mostowik@biofeed.pl
  +48 887 070 013

  🟢 DZIAŁ ZOO
  Jakub Sadowski
  j.sadowski@biofeed.pl
  +48 887 070 095

  🟢 SKUP ZBÓŻ
  Adriana Sokołowska
  adriana.sokolowska@biofeed.pl
  +48 887 070 051

  🟢 DZIAŁ NALEŻNOŚCI
  Łukasz Gruza
  l.gruza@biofeed.pl
  +48 722 070 189

  🟢 BIOFEED TECHNIKA
  Rafał Gaiński
  r.gainski@biofeed.pl
  +48 607 676 637

  🟢 DZIAŁ MARKETINGU
  Maciej Murawski
  m.murawski@biofeed.pl
  +48 887 070 163