Preparat podłożowy dla zwierząt hodowlanych BF MicroDry

Innowacyjny i opatentowany preparat do suchej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich o właściwościach bakteriobójczych i drożdżakobójczych.

Pozwolenie nr PL/2022/0526/SA na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego BF MicroDry zgodnie z zaakceptowaną charakterystyką produktu biobójczego stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.

Innowacyjny i opatentowany preparat do suchej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich o właściwościach bakteriobójczych i drożdżakobójczych.

BF MicroDry powstał w odpowiedzi na potrzeby hodowców związane między innymi z:
 • statusem immunologicznym nowo narodzonych prosiąt,
 • ze zdrowotnością racic/kopyt,
 • jakością ściółki, (np. zbyt wilgotna , porażona grzybami,
 • problemami z zapaleniami wymion u krów i wzrostem poziomu komórek somatycznych w mleku,
 • podwyższoną lepkością odchodów u drobiu,
 • z osuszaniem miejsc pod linią pojenia,
 • poprawą szeroko pojętego dobrostanu zwierząt.
 • Działanie potwierdzone naukowo.
  Szereg testów laboratoryjnych pozwolił na ustalenie optymalnej dawki a przeprowadzone w dalszej kolejności próby w obiektach inwentarskich potwierdziły wysoką skuteczność BF MicroDry m.in. przeciw: Escherichia coli, Salmonella enteric, Staphylococcus aureus, Streptococcus enteric, Proteus vulgaris, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa.
  Bezpieczeństwo stosowania.
  Wszystkie zastosowane w produkcie składniki mogą być i są stosowane jako dodatki paszowe. Pobranie preparatu z podłoża przez zwierzęta (co często ma miejsce w praktyce) nie tylko nie jest szkodliwe, ale wpływa korzystnie na funkcje przewodu pokarmowego zwierząt.
  Produkt przyjazny dla środowiska.
  Zastosowane naturalnych składników mineralnych i organicznych, wysoka skuteczność przy stosunkowo niewielkich dawkach oraz brak szkodliwości dla zwierząt pozwalają opisać BF MicroDry jako produkt przyjazny dla środowiska naturalnego.

  Preparat BF MicroDry powstał w wyniku realizacji projektu, pn. „Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt”.

  BIOFEED Sp. z o.o.
  Rajkowy, ul. Jesionowa 28
  83–130 Pelplin
  KRS: 0000305450
  NIP: 5932524603
  REGON: 220596376

  ☎️ +48 89 758 81 48
  ✉️ biuro@biofeed.pl
  Infolinia 8:00-16:00

  Strategia podatkowa 2020
  Strategia podatkowa 2021
  Strategia podatkowa 2022

  BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 401 000 zł.

  Informacja dotycząca danych osobowych: kliknij tutaj

  🟢 DZIAŁ BYDŁA
  Adam Korzeniewski
  a.korzeniewski@biofeed.pl
  +48 887 070 358

  🟢 DZIAŁ TRZODY
  Mariusz Kłos
  m.klos@biofeed.pl
  +48 887 070 289

  🟢 DZIAŁ DROBIU
  Tomasz Barber
  t.barber@biofeed.pl
  +48 722 070 190

  🟢 DZIAŁ GOŁĘBIE
  Dariusz Mostowik
  d.mostowik@biofeed.pl
  +48 887 070 013

  🟢 DZIAŁ KONIE
  Beata Kwapisiewicz
  b.kwapisiewicz@biofeed.pl
  +48 887 070 145

  🟢 DZIAŁ ZOO
  Jakub Sadowski
  j.sadowski@biofeed.pl
  +48 887 070 095
  Mariusz Kasprowicz
  m.kasprowicz@biofeed.pl
  +48 887 079 115

  🟢 DZIAŁ VET SCIENCE
  Maciej Reimus
  m.reimus@biofeed.pl
  +48 509 838 928

  🟢 DZIAŁ HF DODATKI
  Krzysztof Bukowski
  k.bukowski@biofeed.pl
  +48 887 043 470

  🟢 DZIAŁ ZAKUPU SUROWCÓW MASOWYCH
  Adriana Sokołowska
  adriana.sokolowska@biofeed.pl
  +48 887 070 051

  🟢 DZIAŁ ZAKUPU SUROWCÓW MIKRO
  Anna Marszałek
  a.marszalek@biofeed.pl
  +48 887 070 184

  🟢 DZIAŁ NALEŻNOŚCI
  Łukasz Gruza
  l.gruza@biofeed.pl
  +48 722 070 189

  🟢 DZIAŁ MARKETINGU
  Maciej Wernicki
  marketing@biofeed.pl

  🟢 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
  Joanna Giedych
  j.giedych@biofeed.pl
  +48 887 070 022

  🟢 DZIAŁ FLOTY
  Iwona Okońska
  i.okonska@biofeed.pl
  +48 887 070 198

  🟢 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ I LOGISTYKI
  Joanna Sokołowska
  j.sokolowska@biofeed.pl
  +48 722 070 124

  🟢 DZIAŁ IT
  Przemysław Lemaniak
  p.lemaniak@biofeed.pl
  +48 502 005 582

  🟢 DZIAŁ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I CONTROLLINGU
  Karolina Gut
  k.gut@biofeed.pl
  +48 887 070 126

  Lokalizacje:

  Rajkowy: ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin
  Zalewo: ul. Kilińskiego 8A, 14-230 Zalewo
  Kulice: ul. Szkolna 3, 83-130 Pelplin
  Blok Dobryszyce: ul. Dobryszycka 22, 97-505 Dobryszyce
  Pasłęk: ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk
  Gdańsk: ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk