Po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zorganizował konkurs Pracodawca Roku Powiatu Tczewskiego Edycja 2023 pod patronatem Starosty Tczewskiego. Kandydatów do udziału w Konkursie, na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wskazały z uzasadnieniem samorządy i organizacje zrzeszające pracodawców z powiatu tczewskiego. Nagrodzeni zostali pracodawcy, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w ciągu ostatniego roku zasłużyli na wyróżnienie lub nagrodę w naszym konkursie.
Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych pracodawców, którzy ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rzetelność i wiarygodność reprezentują godny do naśladowania poziom. Nagroda w konkursie ma charakter honorowy – statuetka „Pracodawca Roku”. Laureaci nie otrzymują jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, mogą natomiast wykorzystywać fakt przyznania nagrody w materiałach promujących firmę.
Zgodnie z regulaminem uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy – przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie działania PUP w Tczewie, niezależnie od charakteru ich własności, wielkości, liczby zatrudnianych pracowników. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach: a.Mały Pracodawca (zatrudniający do 15 pracowników), b.Średni Pracodawca (zatrudniający od 16 do 70 pracowników), c.Duży Pracodawca (zatrudniający ponad 70 pracowników).
Ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatur oraz wybór laureatów dokonane zostaną przez powołaną Komisję Konkursową. Komisja w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
a.społeczna odpowiedzialność biznesu (działania prospołeczne, np.: służące lokalnej społeczności, pracownikom i ich rodzinom; działania proekologiczne; zaangażowanie lokalnych instytucji do wspólnych działań i projektów),
b.zarządzanie (wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie,
np. wdrożenie zasad rozwoju kariery pracowników, wdrożenie programów dla pracowników będących młodszymi rodzicami lub dbanie szczególnie o zdrowie
i bezpieczeństwo pracowników),
c.innowacyjność.
Wręczenie nagród laureatom odbyło się 20 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali w Oklaski Stanisławie.