Wytwórnia pasz w Zalewie przeszła zewnętrzny audyt na poziomie bardzo dobrym i otrzymała potwierdzenie, że spełnia wymagania standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”. Otrzymany certyfikat PIM „bez GMO” dotyczy produkcji pasz dla bydła w Zalewie.
Standard Polskiej Izby Mleka „bez GMO” określa zasady określające wymagania w obszarze znakowania produktów wolnych od GMO dla wielu sektorów, począwszy od produkcji, poprzez handel i transport, a skończywszy na magazynowaniu. Audyt przeprowadzony został przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – niezależną jednostkę certyfikującą, która posiada akredytację Polskiej Izby Mleka do prowadzenia audytów na zgodność z wymaganiami Standardu PIM „bez GMO” w pełnym zakresie branż. Cały proces certyfikacji jest prowadzony przez zespół doświadczonych, polskich ekspertów z branży rolno – spożywczej. Certyfikat bazujący na autorytecie PIM zapewnia wdrożenie wszelkich norm i zaleceń w produkcji mleka i produktów na jego bazie dostępnych dla klientów.