Czym charakteryzuje się okres odchowu cieląt? Dlaczego jest tak ważny w życiu zwierzęcia? Jak prawidłowo odchowywać jałówki? Wykładów na ten temat mogli wysłuchać doradcy żywieniowi BIOFEED na szkoleniu w powiecie kutnowskim.
W dniach 7-8.09.2021 r. w miejscowości Sójki k. Kutna odbyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne dla doradców żywieniowych, które zorganizował producent pasz BIOFEED. O zasadach odchowu cieląt i jałówek szkolenie poprowadził Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju Dr. Jacek Kozłowski.

Okres odchowu cieląt jest kluczowym okresem warunkującym ujawnienie się genetycznych cech zwierząt. Od niego zależy późniejsza zdrowotność i produkcyjność dorosłej krowy, dlatego podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób cieląt, etapów, systemów odchowu oraz warunków utrzymania cieląt. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami odchowu jałówek. Prelegenci przypomnieli, że zarówno ilość, jak i jakość produkowanego mleka zależą od tego, ile uwagi poświęcimy zwierzętom w pierwszych miesiącach życia.

Po części teoretycznej, drugiego dnia odbyła się praktyczna część szkolenia w gospodarstwie jednego z naszych Klientów. Tutaj został przeprowadzony audyt cieląt oraz pokaz wózka mlecznego MILK’N’ROLL, który służy do przygotowania oraz zadania cielętom mleka pełnego lub preparatu mlekozastępczego. MILK’N’ROLL zapewnia całą gamę funkcji, które z jednej strony pozwalają hodowcy zaoszczędzić czas, z drugiej strony dają pewność, że cielęta są karmione w sposób prawidłowy. Zastosowane rozwiązania sprawiają, że każdy, nawet najbardziej wymagający hodowca, może indywidualnie skonfigurować parametry karmienia pod potrzeby swoich cieląt, a czytelne MENU w języku polskim sprawia, iż codzienna obsługa wózka jest bardzo intuicyjna.