Na początku marca, w Łukowie odbyło się spotkanie dla hodowców bydła mlecznego z lekarzem weterynarii i specjalistami w dziedzinie żywienia zwierząt gospodarskich.
Wydarzenie miało charakter szkolenia i poświęcone było w całości tematyce związanej z rozrodem bydła, okresem okołoporodowym i laktacji. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia obejmowały tematy:

​1. Okres okołoporodowy początkiem udanej laktacji.
2. Siara i pierwsze godziny życia cieląt.
3. Rozród bydła.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i merytoryczną dyskusję.