Informujemy, że Firma BIOFEED Sp. z o.o. w dniu 13.02.2020 r. stała się posiadaczem Certyfikatu PIM.

Potwierdza on zgodność ze standardem Polskiej Izby Mleka “bez GMO” w module “Produkcja Pasz”. Certyfikat ten gwarantuje produkcję wolną od składników modyfikowanych genetycznie. Audyt przeprowadzony został przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.- jednostkę zewnętrzną niezależną oraz akredytowaną przez Polską Izbę Mleka. Standard PIM “bez GMO” moduł “Produkcja pasz” wystawiony został na poziomie bardzo dobrym. Certyfikat bazujący na autorytecie PIM zapewnia wdrożenie wszelkich norm i zaleceń w produkcji mleka i produktów na jego bazie dostępnych dla klientów.