Firma BIOFEED SP. Z O.O. jest producentem pasz, koncentratów, premiksów i dodatków dla bydła, trzody i drobiu oraz karmy, suplementów, środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla psów, kotów, gryzoni, gołębi i ptaków egzotycznych. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: Laborant/Laborantka

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • wykonywanie prac laboratoryjnych uwzględniający analizy jakościowej w zakresie zawartości składników tj. białka, tłuszczów, związków antyżywieniowych, itp
 • badanie jakości surowców, materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz gotowych mieszanek paszowych poprzez wykonywanie analiz laboratoryjnych (m.in. metoda NIR, Kjeldahla, Soxhleta, chromatografia cieczowa, analizy mikrobiologiczne i inne)
 • przeprowadzanie procesów technologicznych w skali laboratoryjnej celem potwierdzenia zasadności przyjętych rozwiązań
 • ocena i interpretacja wyników badań
 • sporządzanie protokołów, raportów,
 • analizy parametrów procesu technologicznego
 • sprawdzanie zgodności składu surowca z deklarowanym na etykiecie,
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, nadzór i segregacja dostarczonych atestów na komponenty paszowe
 • nadzór nad prawidłowością działania urządzeń i sprzętów laboratoryjnych, zlecenie napraw, kalibracji oraz legalizacji
 • Zgłaszanie zidentyfikowanych odstępstw, niezgodności do bezpośredniego przełożonego
OFERUJEMY

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie w systemie podstawa + premia
 • pakiety socjalne (Karta Multisport, ubezpieczenie zdrowotne)
 • pracę w młodym, przyjaznym zespole
 • możliwość rozwoju i szkolenia
WYMAGAMY

 • wykształcenie wyższe o profilu chemicznym: chemia, biotechnologia, biologia, technologia żywności, towaroznawstwo lub pokrewne)
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku laboranta/laborantki (mile widziane)
 • doświadczenie w analizach metodą chromatografii cieczowej (mile widziane)
 • doświadczenie w analizach mikrobiologicznych (mile widziane)
 • umiejętność obsługi autoklawu, wag, cieplarek, pipet, suszarek, termostatów, łaźni i innych sprzętów wykorzystywanych w analizie chemicznej i mikrobiologicznej (mile widziane)

Miejsce pracy: Pasłęk

Kontakt:
Justyna Gradys
j.gradys@biofeed.pl
W tytule wiadomości koniecznie podaj nazwę ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BIOFEED Sp. z.o.o z siedzibą przy ul. Jesionowa 28, miejscowość Rajkowy, 83-130 Pelplin w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BIOFEED Sp. z.o.o z siedzibą przy ul. Jesionowa 28, miejscowość Rajkowy, 83-130 Pelplin w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.